Formulieren aanmaken

In Cliëntenlogin heeft u de mogelijkheid om zelf een vragenlijst aan te maken. Dit kan bijvoorbeeld een intake vragenlijst van de praktijk zijn, die door de cliënten digitaal ingevuld kan worden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de vragenlijsten werken.

Formulier / Vragenlijst aanmaken

De eerste stap is om een vragenlijst aan te maken. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Klik in het linkermenu op Instellingen.
 2. Klik op Formulieren
 3. Klik rechtsboven op '+ Vragenlijsten toevoegen' en kies vervolgens voor 'Zelf een vragenlijst maken'.
 4. Geef de vragenlijst een titel en eventueel een beschrijving.

Klik op 'Opslaan' om vervolgens de vragen te kunnen gaan toevoegen.

Vragen toevoegen

U kunt zelf bepalen wat voor antwoordoptie u de cliënt per vraag wilt geven. De verschillende antwoord-opties zijn:

Kort antwoord Een klein tekstvak waarin het antwoord kan worden getypt (open vraag).
Lang antwoord Een groot tekstvak waarin het antwoord kan worden getypt (open vraag).
Datum Een datum selecteren als antwoord.
Meerkeuze Één antwoord kiezen uit de keuzes die u aanmaakt.
Selectie Meerdere antwoorden kiezen uit de keuzes die u aanmaakt.
Score Een score als antwoord invoeren middels een schuifbalk.
Lineaire schaal Een waarde tussen 0 en 10 kunnen invoeren op een horizontale balk
Bestand Een bestand of foto uploaden als antwoord.
Handtekening De cliënt kan digitaal een handtekening zetten (tekenen).

De stappen om vragen toe te voegen

 1. Klik op 'Vraag toevoegen', voer de vraag en het type antwoord in en geef aan of de vraag verplicht is om in te vullen.
 2. Klik op 'Opslaan' om de vraag op te slaan.
 3. Herhaal deze stappen voor elke vraag. U kunt ook een eerdere aangemaakt vraag dupliceren.
 4. De volgorde van de vragen in de vragenlijst kunt u wijzigen door bij een vraag op 'Wijzig' te klikken en dan op de pijltjes rechtsonder te klikken.
 5. Klik daarna op 'Opslaan' om de vragenlijst op te slaan.

De vragenlijst is nu aangemaakt en kan gebruikt worden.

Secties gebruiken in vragenlijsten

Met secties kunt u de vragenlijst voor de cliënt opdelen in stukken. Na het invullen van een sectie zal de cliënt op 'Volgende' klikken om naar de volgende sectie te gaan totdat de hele vragenlijst is ingevuld. Om secties gebruiken:

 1. Klik op 'Wijzig' achter een vragenlijst.
 2. Klik op '+ Selectie toevoegen'
 3. Geef de sectie een titel en beschrijving en voeg de vragen binnen de sectie toe.

Op basis van een antwoord naar een sectie gaan

Hiermee kun t u zorgen dat bepaalde secties alleen ingevuld hoeven te worden op basis van een antwoord op een meerkeuzevraag. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen over de zwangerschap alleen tonen als iemand aangeeft zwanger te zijn.

 1. Klik op 'Wijzig' achter een vragenlijst.
 2. Maak een nieuwe vraag aan of wijzig een bestaande vraag van het type meerkeuze.
 3. Vink aan 'Ga naar sectie op basis van antwoorden'
 4. Selecteer de gewenste secties achter de antwoord opties.
 5. Klik op 'Opslaan'.

Nog hulp nodig? Contact Contact